Skip to content

บทความ

“ถุงพลาสติก” สิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน

แม้ว่าปัจจุบันถุงพลาสติกจะถูกรณรงค์ให้ลด ละ เลิก แล้วหันมาใช้ถุงผ้าแทน แต่ถึงอย่างไรในชีวิตประจำวันของเราก็ยังคงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ซึ่งเราอาจจะโทษผู้คิดค้นว่าผลิตมาทำไม เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมขนาดนี้
อ่านเพิ่มเติม

ถุงใส่แกงแบบใส กับถุงสีขุ่น ต่างกันอย่างไร?

ถุงร้อนหรือถุงแกงที่เราเห็นใส่แกง ใส่อาหารหรือเครื่องดื่มต่าง ๆ ตามท้องตลาด หากลองสังเกตให้ดีจะมีทั้งถุงสีใสและถุงสีขุ่น ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าความใสและความขุ่นของถุงร้อนนี้ชวนให้คนจำนวนไม่น้อยสงสัยเหลือ
อ่านเพิ่มเติม